GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zapytanie ofertowe 6 z 2022 z dnia 17.10.22 r. sale i catering G.pdf

GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zapytanie ofertowe 5 z 2022 r. z dnia 17.10.22 zajęcia.pdf

GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zapytanie-ofertowe-4z2023_z_dnia_290322r_sale_i_catering_G.pdf

GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania Zapytania Ofertowego

Zapytanie-ofertowe-3z2022r_z_dnia_290322_zajcia.pdf

GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania Zapytania Ofertowego

Zapytanie-ofertowe-2z2021_z dnia 25.10.2021r_sale i catering.pdf

GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości II”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania Zapytania Ofertowego

Zapytanie-ofertowe-1z2021r_z_dnia_25102021_zajęcia.pdf

Wójt Gminy Ropa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie pomocy społecznej, dotyczącej aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Ropa zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu " Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości", dofinansowanego w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;

Zapytanie ofertowe 1/2021 z dnia 09/04/2021
GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania Zapytania Ofertowego

Zapytanie-ofertowe-1z2021r_z dnia_09-04-2021_zajęcia.pdf

Zapytanie ofertowe 2/2021 z dnia 09/04/2021
GOPS Ropa ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Zwiększone kompetencje - zwiększone możliwości”. Projekt jest dofinansowany w ramach 9 osi priorytetowej Regiony spójne społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja, w tym Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania Zapytania Ofertowego

Zapytanie-ofertowe-2z2021_z dnia 09.04.21r_sale i catering.pdf

Zapytanie ofertowe/schronienie/

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie zaprasza do złożenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, bez stosowania procedur z niej wynikających – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.


Załączniki do pobrania znajdują się pod treścią zapytania ofertowego