STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Ropie


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Ewa Domańska

Księgowość:

Agnieszka Cygnar- księgowa

Kadry:

Ewa Wantuch


Pracownicy socjalni (rejon: Ropa, Łosie, Klimkówka)

Wiesława Passoń – starszy pracownik socjalny

Renata Lisiak – starszy pracownik socjalny

Magdalena Niemasik - asystent rodziny


Opiekunki:

Bożena Lisowicz
Barbara Hubiak