STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ROPIE

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Domańska

 
Główny Księgowy
Agnieszka Cygnar 

 
Kadry
Agnieszka Kruczek

 
Pracownicy socjalni (rejon: Ropa, Łosie, Klimkówka)
Magdalena Passoń – Niemasik
Aneta Ziomek
Dominika Rak

 
Asystent rodziny:
Barbara Zagórska


Opiekunki świadczące pracę w miejscu zamieszkania podopiecznych:
Barbara Hubiak
Bożena Lisowicz