Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności swoich klientów realizuje politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dba o ochronę Państwa danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się od dnia 25 maja 2018 roku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ropie 733, 38-312 Ropa, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę.

3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust 1 lit. b RODO.

4)Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a.5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła się realizacja umowy, w przypadku, gdy od wypłaconego wynagrodzenia nie były naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne lub przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyła się realizacja umowy, w przypadku, gdy od wypłaconego wynagrodzenia były naliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, z zastrzeżeniem pkt 6.

6)W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie przez okres 50 lat (okres liczony analogicznie, jak w pkt 4), a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

7)W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)Ma Pani/Pan prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie:

 a. dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych wart. 15 RODO);

b. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych wart. 16 RODO);

9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.

11)Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ropa 733, 38-312 Ropa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Ewa Domańska

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie