CZYM JEST PRZEMOC DOMOWA?

Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw innym osobom:

  • jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą,
  • sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę,
  • sprawca narusza podstawowe prawa ofiary jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku,
  • powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność
    do samoobrony.

DEFINICJA PRZEMOCY WEDŁUG USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

FORMY PRZEMOCY

Przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej (bicie, popychanie, szarpanie, policzkowanie, obezwładnianie, duszenie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, gaszenie papierosa na osobie, szczypanie, kopanie);
Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej (wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, karanie przez odebranie uczuć, poniżanie, stała
krytyka, ograniczenie snu).

Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych potrzeb, wynoszenie z domu wspólnej własności, odmawianie płacenia alimentów, nie opłacanie wspólnych opłat i rat, nie oddawanie pożyczek);

Przemoc seksualna – naruszenie intymności (wymuszanie współżycia, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, epatowanie pornografią);

Zaniedbanie i niezaspokojenie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia i narażające na utratę zdrowia lub życia.

Aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało z Komendy Głównej Policji informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne ... i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/ Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

 

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety dotyczącej przemocy domowej. Ankietę można uzupełnić do 15 grudnia 2023.

Anonimowa ankieta dotycząca przemocy domowej

 

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ POMOC

Komenda Powiatowa Policji

ul.  11 Listopada 56, 38-300 Gorlice

tel. (18) 354 83 01

 telefon alarmowy 997 lub 112 


Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania w Rodzinie w Ropie

Ropa 733, 38-312 Ropa

czynny: pon – pt. w godzinach: 7.20-15.20

tel. (18) 353 46 33 w. 13

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie

Ropa 733, 38-312 Ropa

czynny: pon – pt. w godzinach: 7.20-15.20

tel. (18) 353 46 33 w. 13

 

 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- dział interwencyjny
:

  ul. Śniadeckich 10A, 33-300 Nowy Sącz

  czynny: od pon. do soboty, w godz.: 7.00 - 20.00

 tel. (18) 449 04 90

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice

czynne:  pon. - pt. w godz.: 7.30 - 15.30

tel. (18) 352 53 80

Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Słoneczna 7 38- 300 Gorlice

Ośrodek czynny całą dobę
    tel. 18 352 51 01, 511 469 305   

W przypadku występowania przemocy w rodzinie GOIK udziela wsparcia poprzez:
1.    zapewnienie osobie doznającej przemocy oraz dzieciom tymczasowego schronienia w hostelu GOIK (maksymalny czas pobytu do 3 miesięcy),
2.    podjęcie dynamicznej współpracy z osobą doznającą przemocy, w celu opracowania i realizacji indywidualnego planu wsparcia, umożliwiającego wyjście z sytuacji kryzysowej,
3.    zapewnienie wsparcia psychologicznego osobie doznającej przemocy oraz jej dzieciom,
4.    zapewnienie możliwości skorzystania z poradnictwa prawnego, mediacji, konsultacji rodzinnych,
5.    nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej jeśli zachodzi taka potrzeba.

 NIEBIESKA LINIA: 801 120 002

Aktualny stan bazy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
w województwie małopolskim:

1. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1
2. Tatrzański Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Zakopanem,
34-500 Zakopane, ul. Makuszyńskiego 9
3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
31-964 Kraków, os. Krakowiaków 46