CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”/ ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

REALIZOWANY PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022r. do 30.05.2022r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu  zostanie zakończony                       

(zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski  przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie.

https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci    https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci