Wstęp deklaracji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP
https://bip.malopolska.pl/gopsropa


Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: (18) 353-46-33
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: Ropa 733 38-312 Ropa
Data publikacji strony internetowej: 2004-06-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Ropa
•    Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie podmiotowej BIP.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
•    możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
•    mapa strony
•    focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej BIP w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Domańska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (18) 353-46-33
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie znajduje się pod adresem:
Ropa 733 38-312 Ropa
Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od strony ulicy, natomiast drugie od strony parkingu znajdującego się za budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie.